کاربرد بوتاکس

کاربرد بوتاکس :  بوتاکس بیشتر به عنوان فرآورده‌ای تزریقی برای درمان چین و چروک‌ها و خطوط گونه شناخته می‌شود. به طور کلی کاربردهای بوتاکس را می‌توان به دو دسته‌ی زیبایی ...