چین و چروک دور چشم

چین و چروک دور چشم : چروک و شکن‌های افقی و عمودی که در پوست ظاهر می‌شود، نشانه‌ی فیزیکی پیر شدن پوست میباشد. این چروک‌ها اوایل نازک و سطحی هستند ...