آب برنج و خواص آن برای رشد مو

آب برنج و خواص آن برای رشد مو : آب برنج، همان آب نشاسته‌ی حاصل از برنج پخته شده و یا برنج خیس خورده شده است. تصور برخی این است ...