پرایمر چیست و کاربرد آن

پرایمر چیست و کاربرد آن : پرایمر یا زیرساز آرایش، یکی از وسایل آرایشی ضروری برای خانم‌هایی می باشد که می‌خواهند آرایشی یکدست و بی‌نقص داشته باشند. پرایمر علاوه بر ...