پدیکور چیست ؟

پدیکور چیست ؟ اگر از آن دسته کسانی هستید که زیبایی پا برایتان مهم میباشد و تا کنون به دنبال راه‌های رفع ترک پا و زیباسازی ناخن‌های پا رفته‌اید می‌دانید ...