وسایل همراه برای عروس

وسایل همراه برای عروس   ۱_ لباس برای عروس ۲_ تور برای عروس ۳_ کفش برای عروس ۴_ تاج برای عروس ۵_ دستکش؛ کت یاشنل و چتر برای عروس حتما ...