ورزش باراسل چیست؟

ورزش باراسل چیست؟ باراسل یک ورزش فرانسوی میباشد که از دو کلمه بارا به معنی میله و سل به معنی زمین تشکیل شده. هدف این ورزش منتقل نمودن تمرین‌ها و ...