هایلایتر چیست و چه کاربردی دارد

هایلایتر چیست و چه کاربردی دارد : هایلایتینگ صورت که خیلی سال می باشد توسط افراد حرفه ای در گریم تئاتر استفاده می‌شود، در چند سال اخیر به عنوان تکنیکی ...