نکاتی که پیش از انجام لیزر باید بدانیم

نکاتی که پیش از انجام لیزر باید بدانیم افرادی که مرتب بدن خود را با تیغ اصلاح می‌کنند، به خوبی می‌دانند که خلاص شدن از تیغ و آسیب و اصطحکاکی ...