معایب دنباله لباس عروس

معایب دنباله لباس عروس : پوشیدن لباس عروس با دنباله‌ای بلند به عواملی همچون قد عروس خانم و محل عروسی وابسته است. اگر تالار شما کوچک باشد و فضای رقص ...