لباس ساقدوش عروس و داماد

لباس ساقدوش عروس و داماد : لباس ساقدوش یکی از موارد مهم میباشد که میبایست به آن توجه ویژه داشت. ساقدوش‌ها در پایان طی مراسم عروس و داماد را همراهی ...