تاثیر کلر استخر بر روی پوست و مو

تاثیر کلر استخر بر روی پوست و مو : کلر موجود در آب استخر عوارض زیادی دارد, کلر استخر باعث خشکی شدید پوست و همچنین خشکی و شکنندگی موها میشود. ...