قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

شما با ارسال آگهی توافق می کنید که تمامی قوانین و شرایط ما را خوانده و پذیرفته اید
آگهی شما باید برای تمامی سنین مناسب باشد و به هیچ نژاد ، مذهب و ملیتی توهین نکند!
شما با ارسال آگهی تایید می کنید که مسئولیت محتوا آگهی ای که ارسال کرده اید را می پذیرید و مدیر وبسایت مسئولیتی در قبال ضرر و زیان شما و یا دیگران بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم ندارد
اگر محتوا آگهی شما صادقانه نباشد آگهی شما حذف خواهد شد و اگر شما مبلغی برای آگهی خود پرداخت کرده باشید به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد
آگهی شما نباید خشن و نژاد پرستانه باشد !
آگهی شما نباید قوانین جمهوری اسلامی ایران را نقض کند !
هر آگهی ای که احساس شود شوخی و مسخره بازی است حذف خواهد شد .
اگر آگهی شما مشکلی داشته باشد مختاریم آن را در حال انتظار قرار دهیم تا مشکل آن برطرف گردد .