طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج

فهرست مطالب :

طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج با حروف ابجد : بشر همیشه در صدد تدوین قوانینی بوده تا بتواند با آن علم به اسرار زندگی پی ببرد بنابراین از گذشته تا کنون روش های قبل گویی فراوانی وجود داشته میباشد .

در قرون اولیه برای پیشگویی و پی بردن به اسرار انسان ها از ستارگان و سفیده تخم مرغ و بعضی از خطوط دست و … استفاده می کردند تا بتوانند از اضطراب و نگرانی خارج شوند و از اخبار اینده مطلع وبه زندگی امیدوار گردند.

طالع بینی ازدواج

امروزه هم فال و پیشگویی های بیشماری رواج پیدا کرده که یکی از این طالع بینی های جالب،طالع بینی با حروف ابجد کبیر می باشد.

حروف اَبجَد روشی برای مرتب نمودن حروف زبان عربی می باشد که بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی مرتب شده اند.

اگر می خواهید بدانید چطور از این حروف می توانید برای پیشگویی ازدواج جوانان در آینده و میزان درصد به هم رسیدن زوجین استفاده نمایید.

طالع بینی ازدواج

آموزش طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

پیشگویی ازدواج با حروف ابجد

اگر فردی را برای ازدواج ذیل پیشنهاد دارید و می خواهید بدانید که میتوانید با این خانم یا آقا ازدواج کنید و یا ستاره بخت و اقبالتان با یکدیگر جفت می باشد یا خیر و این که آیا ازدواجتان دوام خواهد داشت از این روش پیشگویی استفاده نمایید .

• اول نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر در آورید.

حروف ابجد کبیر

الف:1ــــــــــــ ک:20 ــــــــــــــ ر:200

ب:2 ـــــــــــــــ ل:30 ـــــــــــــ ش:300

ج:3 ـــــــــــــــ م:40ـــــــــــــــ ت:400

د:4ـــــــــــــــ ن:50 ـــــــــــــــ ث:500

ه:5 ــــــــــــــ س:60 ـــــــــــــ خ:600

و:6 ـــــــــــــــ ع:70 ــــــــــــــ ذ:700

ز:7 ـــــــــــــــ ف:80 ـــــــــــــ ض:800

ح:8 ــــــــــــــ ص:90 ــــــــــــ ظ:900

ط:9 ــــــــــــــ ق:100 ـــــــــــ غ:1000

ی:10ـــــــــــــ

• بعد جدا جدا حساب نمایید و با هم جمع نمایید.

مثلا :

آقای [محمد] :[(م = 40) + (ح = 8) + (م = 40) + (د = 4)] = 92

زاده [مریم] :[(م = 40) + (ر = 200) + (ی = 10) + (م = 40)] = 290

با خانوم [فاطمه] :[(ف = 80) + (ا = 1) + (ط = 9) + (م = 40) + (ه = 5)] = 135

زاده [بتول] :[(ب = 2) + (ت = 400) + (و = 6) + (ل = 30)] = 438

• بعدا عدد حاصل را بر 5 تقسیم نمایید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده نمایید.

مجموع 4 اسم بالا( مثال بالا) برابر می باشد با :955

955را بر 5 تقسیم می کنیم که باقیمانده تقسیم 5 می شود . اگر باقیمانده را دوباره بر 5 تقسیم کنیم حاصل صفر می شود.

طالع بینی ازدواج با اسم دو طرف
روش طالع بینی ازدواج با حروف ابجد

طالع بینی ازدواج

اگر باقیانده اعداد 1 یا 3 یا 5 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم خواهید رسید و ستاره تان با یکدیگر جفت میشود و تا آخر با هم زندگی خواهید کرد.

اگر باقیمانده اعداد 2 یا 4 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم نمی رسید و ستاره تان با هم جفت نمی شود .

اگر باقیمانده عدد 0 شود:

شما و فرد مورد نظرتان به هم می رسید ولی همیشه در جنگ و بحث و جدل بسر خواهید برد.

ازدواج متولدین کدام ماه ها به خوشبختی می انجامد؟

هنگامی بحث عشق به میان می آید ستاره شناسی می تواند راهنمای مفیدی در این زمینه باشد.

سازگاری یعنی نیازهای هر کدام از صور فلکی را درک کنیم و بعد تشخیص بدهیم که کدام یک برای ما مناسبند.

بنابراین در اول میبایست درمورد متولدین هر برج اطلاعاتی کسب کنید:

از عشق چه چیزی میخواهند، طبیعت شان چیست. بعدا در مورد برج ماه خودتان اطلاعات کسب نمایید. اینکار مثل قرار دادن دو قطعه پازل در کنار یکدیگر می باشد.

حَمَل: فروردین
ثَور : اردیبهشت
جَوزا: خرداد
سَرَطان: تیر
اَسَد: مرداد
سُنبُله: شهریور
میزان: مهر
عَقرب: آبان
قَوس: آذر
جَدی: دی
دَلو: بهمن
حوت: اسفند

جفت هایی که دارای یک نشانه ماه تولد هستند بیشترین سازگاری را دارند

معمولا سازگارترین رابطه بین دو شخص اتفاق می افتد که نشانه ماه تولدشان یکی باشد.

این رابطه به گونه ای میباشد که هر دو طرف نه تنها خودشان را یار دارند بلکه به دنبال فردی با خصوصیات مشابه خودشان هستند.

اگر با فردی ملاقات کرده اید که نشانه ماه تولدش مشابه شما است تبریک می گویم.

بدون شک خصوصیات رفتاری و خصلت های خودتان را پذیرفته اید. هر دوی شما خصوصیات رفتاری مشابهی دارید و علایق و تفکرات تان هم به هم نزدیک میباشد.

علاوه بر ماه های مشابه، ماه های متضاد هم می توانند سازگاری داشته باشند

در ستاره شناسی غربی 12 نشانه ماه تولد در یک سیستم نمودار دایره ای تقسیم شده اند.

اگر نشانه ماه تولد طرف مقابل شما صحیح در جهت مخالف نشانه شما باشد یک سازگاری زیاد رمانتیک خواهید داشت.

شما میتوانید دو قطب متضادی باشید که بخواهید همدیگر را بکشید یا اینکه دو قطب متضاد یین و یانگ (یین و یانگ دو قطب مخالف جهان هستند که هنگامی بین آن ها تعادل برقرار شود تعادل و احساس خوبی بوجود می آید) یکدیگر باشید.

شخصی که در نقطه مقابل نشانه ماه تولد شما قرار دارد مثل آیینه ای می ماند که بخش هایی از شما را که به آن آگاه نیستید را نشان می دهد.

نشانه های مخالف:

برج حمل + برج میزان
برج ثور + برج عقرب
برج جوزا + برج قوس
برج سرطان + برج جدی
برج اسد + برج دلو
برج سنبله + برج حوت

طالع بینی ازدواج

یکی دیگر از برترین جفت ها برای شما می تواند فردی باشد که از نشانه ماه تولد شما 5 نشانه دورتر می باشد

هدف ازدواج و رابطه زندگی در سرزمین رمانتیک و عاشقانه نیست بلکه هدف پیشرفت می باشد.

بنابراین بیش مردم شخصی را انتخاب می کنند که 5 نشانه از آن ها فاصله داشته باشد و این یک قانون کارمایی می باشد.

این جفت سازی کمی پیچیده میباشد ولی می تواند منجر به یک رابطه عمیق همراه با صمیمیت بالا شود.

ازدواج هایی که 5 نشانه از هم فاصله دارند :

برج حمل + سنبله یا عقرب
برج ثور + میزان یا قوس
برج جوزا + عقرب یا جدی
برج سرطان + برج قوس یا دلو
برج اسد + برج جدی یا حوت
برج سنبله + برج دلو یا حمل
برج میزان + برج حوت یا ثور
برج عقرب + برج حمل یا برج جوزا
برج قوس + ثور یا سرطان

یکی دیگر از برترین جفت سازی ها با نشانه هایی میباشد که عناصرشان با هم تطابق دارند.

هر کدام از نشانه های صور فلکی با یکی از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش تطبیق داده شده اند.

اگر عنصر طرف مقابل شما مشابه عنصر خودتان باشد رابطه موفقی خواهید داشت.

البته هیچوقت آرامش و درک کامل امکان پذیر نیست مگر اینکه برای زنده نگه داشتن اشتیاق و علاقه کمی سعی نمایید استقلال خودتان را در رابطه حفظ نمایید.

جفت سازی نشانه های صور فلکی با عنصرهای مشابه:

آب: سرطان + عقرب + حوت
باد: جوزا + میزان + دلو
خاک: ثور + سنبله + جدی
آتش: حمل + اسد + قوس

زوج های موفق و مقتدر معمولا سه نشانه با هم فاصله دارند

ازدواج با فردی که 3 نشانه با شما فاصله داشته باشد کششی پویا و پر از انرژی درست نمودن خواهد نمود.

این دو شخص امکان دارد درگیری های زیادی با هم داشته باشند ولی هرگز نمی توانند همدیگر را نادیده بگیرند.

در واقعی کششی بین او این دو شخص وجود دارد که رابطه را گرم نگه می دارد.

 

جفت سازی نشانه هایی که 3 نشانه با هم فاصله دارند:

برج سرطان + حمل یا جدی
برج ثور + دلو یا اسد
برج جوزا + حوت یا سنبله
برج سرطان + حمل یا میزان
برج اسد + ثور یا عقرب
برج سنبله + جوزا یا قوس
برج سرطان + میزان یا جدی
برج عقرب + برج اسد یا دلو
برج قوس + سنبله یا حوت
برج جدی + حمل یا میزان
برج دلو + عقرب یا ثور
برج حوت + جوزا یا قوس

زوج هایی که دو نشانه با هم فاصله دارند بیش شبیه دوستی با مزایا هستند

این نوع ازدواج ها شاد و آسان هستند. ولی روابط مثل روابط دوستی می ماند.

بنابراین میبایست بیش سعی نمایید تا ازدواج شما دیگر به یک رابطه دوستی شباهت نداشته باشد و یک رابطه زناشویی موفق داشته باشید.

جفت سازی نشانه هایی که دو نشانه از هم فاصله دارند:

برج حمل + برج قوس یا دلو
برج ثور + برج حوت یا سرطان
برج جوزا + برج حمل یا اسد
برج سرطان + برج ثور یا برج سنبله
برج اسد + برج جوزا و یا برج میزان
برج سنبله + برج سرطان یا عقرب
برج میزان + برج اسد و یا قوس
برج عقرب + برج سنبله و یا برج جدی
برج قوس+ برج میزان و یا دلو
برج جدی + برج عقرب یا برج حوت
دلو + برج قوس یا برج حمل
برج حوت + برج جدی و یا برج ثور

طالع بینی ازدواج

اگر با همسرتان فقط یک نشانه فاصله دارید امکان دارد روزهای سختی را بگذرانید

زن و شوهری که یک نشانه با هم فاصله دارند آبشان از یک جوی نمی رود.

این جفت سازی به دلیل تفاوت های شدید شخصیتی امکان دارد کمی سخت و مشکل باشد.

ولی از طرفی درگیری های این زوجین می تواند منجر به یک رابطه سالم و پیشرفت طرفین شود.

این دو شخص می توانند از تفاوت های یکدیگر چیزهای زیادی یاد بگیرند و طرف مقابلشان را از منطقه امنی که بر پایه ترس ساخته شده میباشد بیرون کنند.

جفت سازی نشانه هایی که یک نشانه با هم فاصله دارند:

برج حمل + برج حوت یا برج ثور
برج ثور + برج حمل یا برج جوزا
برج جوزا + برج ثور یا سرطان
سرطان + برج جوزا یا اسد
برج اسد + برج سرطان یا برج سنبله
برج سنبله + برج اسد و یا برج میزان
برج میزان + برج سنبله یا عقرب
برج عقرب + برج میزان و یا قوس
برج قوس + برج عقرب یا برج جدی
برج دلو + برج جدی و یا برج حوت
برج جدی + برج قوس یا دلو
برج حوت + برج دلو و یا برج حمل

تعریف طالع بینی ازدواج

طالع بینی ازدواج یکی از فرآیندهای مهم در تصمیم‌گیری‌های زندگی است که به افراد کمک می‌کند تا با استفاده از ابزارها و مشاوره‌های مختلف، بهترین تصمیم را در مورد انتخاب همسر و شروع زندگی مشترک خود بگیرند.

مزایا و معایب طالع بینی ازدواج

استفاده از طالع بینی ازدواج می‌تواند به فرد کمک کند تا بهترین شریک زندگی را انتخاب کند و به مسیر موفقیت هدایت شود. اما این روش همچنین دارای معایبی مانند عدم دقت کامل و اعتماد بیش از حد به آن است.

مراحل انجام طالع بینی ازدواج

برای انجام طالع بینی ازدواج، مراحل مختلفی وجود دارد که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به مشاوره با متخصصان ماهر، استفاده از دانش نجوم و تحلیل عوامل روانی و ارتباطی اشاره کرد.

تجربه و شهود در طالع بینی ازدواج

تجربه و شهود افراد نیز می‌تواند در انتخاب همسر مناسب تأثیرگذار باشد. شناخت دقیق از ارتباطات و تجربیات گذشته می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های زندگی کمک کند.

آینده و تکنولوژی در طالع بینی ازدواج

با پیشرفت تکنولوژی، روش‌های جدیدی برای طالع بینی ازدواج نیز ارائه شده است. استفاده از ابزارهای دیجیتال و نرم‌افزارهای متخصص، به افراد کمک می‌کند تا به شیوه‌های نوین‌تری در انتخاب همسر خود دست یابند.

سایت عروس شهر

آماده خدمات رسانی در زمینه خدمات زیبایی وخدمات عروسی به شما همراهان گرامی می باشد.

با درج آگهی خود در سایت عروس شهر از اشتراک سالانه و وبسایت شخصی برخوردار شوید.

—————————————————————–

مطالب مرتبط:

جدیدترین مطالب سایت

دسته گل عروس

دسته گل عروس

دسته گل عروس : داشتن دسته گل خاص و زیبا واقعاً آرزوی هر عروس خانمی است. دسته گل عروس نه تنها به عنوان یک اکسسوری

ادامه مطلب »
رژیم فستینگ

رژیم فستینگ

رژیم فستینگ :«می‌دونی فستینگ چیه؟! دنبال رژیم لاغری هستی؟! خب بخون یاد بگیر!» کسانی که در پی لاغری و کاهش وزن هستند راه‌های مختلفی را

ادامه مطلب »
قارچ پوستی

قارچ پوستی

قارچ پوستی: قارچ پوستی که مایکوز هم نامیده می‌شود 1 بیماری پوستی میباشد که بوسیله قارچ‌ها درست کردن می‌شود. قارچ 1 موجود زنده کوچک همچون

ادامه مطلب »
چطوری چاق میشویم

چطوری چاق میشویم

چطوری چاق میشویم ؟هرچه هنگام غذا خوردن حواستان بیشتر باشد احتمال پرخوری کمتر می‌شود. به غذای خود توجه نمایید و با احتیاط بجوید. حدود بیست

ادامه مطلب »
امتیاز دهی :
5/5