شمع آرایی متناسب جشن عروسی

شمع آرایی متناسب جشن عروسی

شمع آرایی متناسب جشن عروسی

در اروپا برای انتقال حس پسندیده و انرژی مثبت از شمع آرایی های مختلف در مراسمات خود استفاده می کردند. این امر در ایران هم مورد استفاده قرار میگیرد و از شمع و مکان شمعی های مختلفی با طرحهای مدرن و کلاسیک برای مراسمات متنوع استفاده میشود.هم چنین شمهع آرایی در مجلس عروسی هم مورد استفاده قرار میگیرد. به این گونه که تعداد زیادی از شمع ها را با اندازه های مختلف بصورت پلکانی در کنار یکدیگر قرار می بدهند که به میز یادبود یا بار شمع معروف میباشد.

شمع آرایی متناسب جشن عروسی
منوی شمع آرایی عروسی شامل تجهیزات و چیدمان های مختلفی میباشد که بوسیله باغ تالار ارائه میشود. جدای از بار شمع از شمع آرایی در بخش های دیگر مجلس همچون میز پذیرایی ورودی عروس و داماد و جایگاه عروس و داماد میتوان استفاده نمود. فانوس،شات شمع،شمعدان،قفس های تزئینی و انواع جاشمعی از موارد هستند که در شمع آرایی مورد استفاده قرار می گیرند.

شمع آرایی متناسب جشن عروسی

——————————
سایت مرتبط: