رسم و رسومات مراسم بله برون

رسم و رسومات مراسم بله برون

رسم و رسومات مراسم بله برون

 

این مراسم کمی از خواستگاری مفصل تر است و معمولاً به فاصله چند روز بعد از آن برگزار میشود. میزبان این مراسم مثل خواستگاری، خانواده عروس است. با این تفاوت که فک و فامیل عروس و داماد، تعداد بیشتری از بستگان شان را به این مراسم دعوت می کنند در ضمن توی این مراسم، قول و قرارهای نهایی برنامه عقد و عروسی گذاشته میشود.

اصولاً توی سنت ما ایرانی ها نامزدی رسمی با بله بران آغاز میشود ولی این مراسم هم مثل بقیه دنگ و فنگ های ازدواج آداب و رسوم و نکاتی دارد که میبایست رعایت نمایید.

1.خرید گل و شیرینی از طرف خانواده داماد، برای حضور در این مراسم لازم میباشد. حتی بعضی خانواده ها رسم دارند که یک انگشتر به عنوان «نشان» برای عروس می آورند.

2.توی این مراسم درمورد میزان مهریه، شیر بها، وضعیت شغل داماد، مسکن و تاریخ عقد و عروسی و جزییات این برنامه ها بحث خواهد شد. از پیش خودتان را آماده نمایید.

رسم و رسومات مراسم بله برون

3.پسندیده نیست که پدر و مادرتان یک چیز بگویند و شما یک چیز دیگر. پیش از اینکه مراسم آغاز شود، حرف تان را با بزرگ تر ها یکی نمایید.

4.برای تاریخ عقد و عروسی، یک وقت بندی داشته باشید.

5.پاسخ های شما به پرسش های خانواده مقابل، معیار تصمیم گیری آن ها میباشد. پس دروغ نگویید «نمی توانم » راست خیلی بهتر از « می توانم» خالی بندی است.

6.پایان قول و قرارهای بله بران شفاهی میباشد و اگر فردا روز کسی ذیل قولش زد، غیر از شاکی شدن کار دیگری نمی توانید بکنید. بنابراین برترین کار این میباشد که پایان قول و قرارها را سر عقد رسمی و محکم نمایید.

7.مهریه مهمترین مساله ای میباشد که در شب بله بردان در باره اش حرف زده میشود. قول الکی ندهید ابتدا به تعداد سکه ها فکر نمایید، و بعدا هزینه آن ها را توی ذهن تان محاسبه نمایید یا یک ضرب و تقسیم میشود فهمید که نظر خانواده عروس در باره مهریه در قد و قواره داماد هست یا نه. گول «کی داده کی گرفته» را نخورید، به عندالمطالبه بودنش فکر کنید!

رسم و رسومات مراسم بله برون

8.تعداد مهمان های بله بران از خواستگاری بیش میباشد اما این دلیل نمی شود که برنامه را زیادی رسمی نمایید یک پذیرایی ساده شامل میوه و شیرینی و چای، کافی میباشد.

9.بچه؟ توی این برنامه بچه نداریم. آنان را نگه دارید برای عقد و عروسی. بهتر هم میباشد هی مدام توی دست و پا نیستند. شلوغ پلوغ هم نمی شود. همه چیز آهسته تر و بی سر و صداتر برگزار خواهد شد.

10.رسم و رسوم چیز دست و پاگیری میباشد. ولی گاهی زمان ها هم نمی شود از کنارش به سادگی گذشت هر خانواده ای برای خودش آداب و رسومی دارد که شما مجبورید آنان را رعایت نمایید. پس لابه لای حرف های بله بران درمورد رسومات هم حرف بزنید خیلی از خانواده ها یار دارند مراسم نامزدی، عقد و عروسی بلافاصله بعد از بله بران برگزار شود. ولی بعضی ها طرفدار یک دوره نامزدی نسبتاً طولانی هستند. این فقط یک نمونه بود درمورد همه جریاناتی که از این به بعد قبل رو دارید این اتفاقات امکان دارد بیفتد پس تا میتوانید از رسم و رسومات بپرسید.

————————————

مطالب مرتبط: