دکوراسیون خانه جدید عروس و استفاده از ترکیب رنگ ها

دکوراسیون خانه جدید عروس و استفاده از ترکیب رنگ ها

دکوراسیون خانه جدید عروس و استفاده از ترکیب رنگ ها

هنگامی حرف ازدکوراسیون میشود منظور فقط چیدمان نیست ، رنگ ها هم یکی از عنصرهای مهمی هستند که به ما یاری میکند دکوراسیونی قشنگ و فضایی آرامش بخش داشته باشیم.

شاید برای شما هم قبل آمده باشد که با ورود به خانه یک یار یا آشنا حسی متفاوت و عجیب به شما دست دهد و هرچه قدر وقت بیشتری را در این فضا سپری می نمایید کسل تر و عصبی تر می بشوید.

اشتباه نکنید این احساس به خاطر نوع پذیرایی میزبان یا رفتار او نیست چراکه گاهی ممکن است همه چیز به نحو احسن باشد. گاهی رنگ های موجود در فضا بر روی ضمیر ناخودآگاه ما تاثیر می گذارد.

استفاده از رنگ های مختلف احساسات متفاوتی را در ما بر می انگیزد. رنگ های تیره یا روشن تاثیر و جایگاه متفاوتی در دنیای دکور دارند.

دکوراسیون خانه جدید عروس و استفاده از ترکیب رنگ ها

طیف رنگ در سال 1676 از تجزیه نور خوشید بوسیله نیوتن مشاهده شد. رنگ هایی که از این راه مشاهده شدند شامل بنفش ، نیلی ، آبی ، سبز ، زرد ، نارنجی ، قرمز بودند.

این طبف رنگی را به دو گروه سبز ، آبی ، بنفش و گروه قرمز ، نارنجی ، زرد تقسیم می کنند. که به گروه ابتدا رنگ های سرد و به گروه دوم رنگ های گرم می گویند. رنگ های گرم فضا را کوچکتر نشان داده و محدودتر جلوه می کنند ولی رنگ های سرد فضا را عمیق تر و بزرگتر کجلوه می بدهند.

دنیای رنگ ها در دکوراسیون خانه جدید عروس

رنگ ها معانی خاصی دارند و هرکدام احساسات خاصی از ما را بر می انگیزند. طبق مطالعه ی رنگ شناسان و روان شناسان هر کس بر اساس روحیات و خواسته های خود رنگ را بر دیگر رنگ ها ترجیح میدهد در نتیجه امکان دارد رنگ های ست و هماهنگ از دید افراد متفاوت باشد.

این موضوع هم باعث متفاوت بودن سلیقه ها شده میباشد. شما چه رنگی را ترجیح می بدهید و یار دارید؟ آیا میدانید این رنگ مظهر و نماد چه چیزی است؟

بررسی ها نشان میدهد که :

زرد: نمودار روشنی و نور و نماد دانش ،دانایی و فهم میباشد.

نارنجی: نمودار جوش و خروش و گرما میباشد

قرمز: رنگ جنگ، مبارزه ، انقلاب و تلاطم میباشد و مظهر شور و هیجان و حیات و سرزندگی میباشد.

قرمز نارنجی: نماد تابش پرحرارتی از عشق و نماد شر و شور و هیجان میباشد.

قرمز ارغوانی : نماد عشقی آسمانی ، پاک و روحانی میباشد.

آبی : مظهر جاودانگی و نشان دهنده آرامش ، ایمان ، معصومیت ، اعصاب قوی میباشد.

آبی تیره نمادی از دریاها و کوهاست ولی اگر دیوار اتاق خود را به این رنگ در آوریم اتاقمان هراس انگیز ، مرموز و بی روح به پیشنهاد خواهد رسید.

سورمه ای : نشان دهنده غم و مرگ و وحشت میباشد.

سبز : نشان دهنده امیدواری ، رضایت وآرامش و مهربانی میباشد.

بنفش : نماد نابسامانی و نیستی ، ستم ، سختی و نا آگاهی میباشد.

سفید : نماد حیات، شادی ، سرزندگی، پاکی و خوشبینی میباشد.

سیاه: مظهر نا امیدی ، اندوه ، ترس ، مرگ و بدبینی میباشد.

خاکستری : مظهر بی میلی و دلمردگی و ابهام میباشد.

صورتی کم رنگ : نماد احساسات لطیف و مظهر عشق پاک و رمانتیک و تفکرات رویایی میباشد.

چرخه ی رنگ:

چرخه رنگ متشکل از 12 رنگ میباشد. رنگ های اولیه یا همان رنگ های اصلی که شامل سه رنگ زرد ، قرمز و آبی میباشد . این رنگ ها را نمی توان از ترکیت رنگ های دیگر ساخت.

رنگ های ثانویه:

با ترکیب دو رنگ اصلی رنگ های ثانویه به دست می آیند. که با ترکیب نسبت های متفاوت رنگ های اولیه ، طیف رنگ های متفاوت و گوناگون ( از تیره تا روشن ) به دست می آید.

زرد + قرمز = نارنجی

زرد + آبی = سبز

آبی + قرمز = بنفش

رنگ های ثالث:

از ترکیب یک رنگ اصلی و یک رنگ ثانویه و یا یک رنگ مکمل به دست می آیند .

آبی + سبز = فیروزه ای

آبی + بنفش = نیلی

رنگ های مکمل:

از ترکیب دو رنگ اصلی به میزان مساوی ساخته شده میباشد که در مقابل رنگ اصلی که از آن ساخته نشده قرار می گیرد:

زرد + آبی = سبز مکمل رنگ قرمز ، سبز میباشد.

مکمل رنگ آبی ، نارنجی میباشد. و مکمل رنگ زرد ، بنفش میباشد.

استفاده از دو رنگ مکمل در یک فضا باعث میشود حس کنیم حرکت و جنب و جوش در فضا اتفاق می افتد این انرژی حاصل از تضاد رنگهاست.

رنگ های مشابه یا هارمونی در دکوراسیون خانه جدید عروس :

این رنگ ها در چرخه رنگ در کنار یکدیگر قرار می گیرند. از جمله زرد ، لیمویی ، نارنجی یا ارغوانی ، بنفش ، آبی

استفاده از این ترکیب رنگ ها در محیط و دکوراسیون فضا را زیباتر و دلپذیرتر میکند.

به طور مثال هنگامی شما از یک کوسن بنفش بر روی یک مبل آبی استفاده می نمایید از هارمونی رنگ ها استفاده کرده اید ولی میبایست مواظب باشید که به شیوه ای صحیح از این رنگ ها استفاده کنیم چرا که امکان دارد محیط را خسته کننده و کسالت آور میکند.

 


مطالب مرتبط: