انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

یکی از محبوب ترین انواع حلقه ازدواج و حتی حلقه نامزدی، حلقه پشت حلقه میباشد. میتوانید جدید ترین مدل های حلقه ازدواج را در وبسایت عروس شهر ببینید. مدل های حلقه و پشت حلقه زیاد گوناگون هستند و بنا به سلیقه خود میتوانید یکی از این مدل ها را برگزینید.

حلقه یا پشت حلقه شما می تواند ساده یا نگین دار باشد. پشت حلقه یک حلقه باریک میباشد که نگین دار یا بدون نگین میباشد و حلقه مکمل آن عموما دارای یک تک نگین زیباست.
حلقه و پشت حلقه می توانند هم رنگ باشند به عنوان مثال هر دو سفید، زرد یا رزگلد باشند. حلقه پشت حلقه می توانند هم رنگ نباشند که تازگی این مدل ها را بیش در طلا فروشی ها میبینیم. مثلا حلقه سفید و پشت حلقه رزگلد باشد.

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

انتخاب حلقه و پشت حلقه عروسی جدید سال 2020

——————————-

مطالب مرتبط: